personen

dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer

geboren: 05-05-1764 te Heeze
overleden: 02-03-1837 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 129.

Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985) 293.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 977.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 152.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris tot de zaken van de geneeskundige staatsregeling
instelling: Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken
van: 13-09-1805 - 06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris tot de zaken van de geneeskundige staatsregeling
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 06-1806 -
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur voor het geneeskundige
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 23-02-1808 - 30-06-1808
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: commissaris
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 19-02-1814 - 23-09-1822
anderen met deze aanstelling...

Op 6-12-1813 reeds als commissaris Geneeskundige Zaken in staatsdienst.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 02-07-1816 - 02-03-1837
namens: 's-Gravenhage, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 2-12-1815.

functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 31-12-1818 - 23-09-1822
anderen met deze aanstelling...