personen

Everhard Herman Putman

geboren: 1740
overleden: 1801

lid Raad van Deventer ( - ).

opmerkingen

Raad: intrede na 1786, want niet in de lijst van G. Dumbar, Kerkelyk en wereltlyk Deventer 2 (Deventer 1788) 187-193.
Overig: was volgens de lijst van Schilder (zie institutionele toelichting) ook lid van de Generaliteits-Rekenkamer vanaf 1 mei 1794, voor een jaar. Dit wordt echter door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 717.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II,

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-10-1791 - 30-04-1792
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...