personen

dr. Jan de la Bassecour

geboren: 1696
overleden: 21-07-1753

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Amsterdam.

bron voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 195.

functies in bovenlokale instellingen

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-02-1738 - 29-09-1746
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot griffier van de Staten-Generaal.

functie: tweede griffier
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-09-1746 - 20-01-1750
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beëindiging wegens benoeming tot thesaurier-generaal van de Unie.

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-01-1750 - 21-07-1753
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.