personen

Frederik Sirtema van Grovestins

geboren: -
overleden: 30-07-1669

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk identiek aan de elders in deze database (zonder leefjaren) voorkomende Frederik van Grovestins, gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland vanaf 1631.
Overig: was ontvanger-generaal van Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 134 en II, 83.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 142.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 312.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-06-1661 - 30-04-1664
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1664, maar namens een ander kwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1664 - 26-04-1666
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.