personen

Jacob Fransz. de Witt

Ook bekend als Jacob Fransz. Wittens.

geboren: 1548
overleden: 1621

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1454.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 09-01-1607 - 1613
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.