personen

Bocke Seerpsz. Scheltinga

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 15-04-1619 - 1620
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.