personen

dr. Jacobus Eppinga

geboren: ca. 1669
overleden: 1734

lid Vroedschap van Stavoren ( - ). lid Vroedschap van Leeuwarden (1698 - 1726).

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 30 (1976) 218.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 286-290.

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1734.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 07-09-1715 - 30-04-1717
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de stadhouder van Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1718 - 30-04-1719
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-06-1721 - 10-11-1723
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1727 - 19-04-1728
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-04-1729 - 07-04-1730
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 20-03-1730 - 11-05-1733
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Einddatum afgeleid van aanvang als gecommitteerde in de Admiraliteit van Amsterdam; een opvolger werd pas in 1734 benoemd.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 12-05-1733 - 1734
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 23 april.