personen

Claes Adriaensz. Hoots

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Purmerend (1672 - 1698).

bron voor de persoonsgegevens

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-07-1677 - 30-04-1680
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...

De zetel van Schoonhoven blijft hierna twee jaar onbezet, blijkens Waterlands archief, oud archief Purmerend, inv. nr. 94l, f. 20v-21.