personen

Gerrit Willemsz. van Teylingen

geboren: -
overleden: 14-02-1637

lid Vroedschap van Haarlem (1614 - 1637).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Naam-register en Genealogische en heraldische bladen geven jaar van overlijden 1636, De Nederlandsche Leeuw 1637.

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 7 (1912) 207.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 61 (1943) 12.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...