personen

mr. Johan van Idsinga

geboren: 1736
overleden: 22-03-1814

lid Vroedschap van Leeuwarden (1766 - 1767). lid Vroedschap van Dokkum (1767 - 1771).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 506.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 187 en II, 124.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 365.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1767 - 30-04-1769
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-05-1770 - 05-05-1771
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 10-09-1771 - 15-03-1792
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 16-03-1792 - 10-07-1795
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag.