personen

Samuel Radermacher

heer van Nieuwerkerke.

geboren: 1748
overleden: 01-01-1816

opmerkingen

Persoonsgegevens: hoewel Heraldieke Bibliotheek en De Nederlandsche Leeuw de functie van extraordinaris raadsheer in de Raad van Vlaanderen niet vermelden, is het erg waarschijnlijk dat het hier om dezelfde persoon gaat, wegens de overeenkomst tussen het jaar waarin Radermacher uit Indiƫ repatrieerde (1784, vermeld in Heraldieke Bibliotheek) en zijn aanstelling in de Raad.

bronnen voor de persoonsgegevens

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 3 (1874) 156.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 45 (1927) 320.

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 26-08-1784 - 1795
anderen met deze aanstelling...