personen

Sebastiaen Anthonisz. Pesser van Velsen

geboren: -
overleden: 1680

lid Vroedschap van Schiedam (1664 - 1680).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 166.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937)

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1672 - 30-04-1674
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...