personen

dr. Harper Maartensz. Tromp

geboren: 1627
overleden: 02-05-1691

lid Veertigraad van Delft (1672 - 1691).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 89.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 9 (1914) 391.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 9.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 16.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-03-1678 - 17-03-1681
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1687 - 30-04-1690
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...