personen

dr. François van Bredehoff

heer van Pijlsweert en Oosthuizen, Etershem, Hobrede, Schardam, Kwadijk.

geboren: 1648
overleden: 14-05-1721

lid Vroedschap van Hoorn (1672 - 1721).

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Pijlsweert 1682, Kwadijk 1686.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 143.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 238.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 302.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 05-11-1672 - 03-04-1673
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot burgemeester van Hoorn.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-11-1678 - 26-05-1679
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1679 - 30-04-1682
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1682 - 11-05-1685
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 14-06-1686 - 07-07-1688
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1688 - 30-04-1691
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1691 - 25-05-1694
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1694 - 03-05-1697
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1697 - 30-04-1700
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 14-05-1700 - 10-05-1702
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...