personen

dr. Anthonij Adriaensz. Weveringh

heer van Holy.

geboren: 1649
overleden: 31-08-1720

lid Veertigraad van Delft (1688 - 1720).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 15.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 109.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-03-1708 - 20-02-1711
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1717 - 30-04-1720
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...