personen

Dirk Jacobsz. Loncq

geboren: 1536
overleden: 1615

lid Vroedschap van Gouda (1566 - 1615).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 17-01-1590 - 30-04-1593
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1597 - 30-04-1599
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...