personen

Isaack van Alphen

geboren: 1716
overleden: 1788

lid Vroedschap van Rotterdam (1757 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788.

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 345.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1767
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1786 - 07-02-1788
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt. Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Rotterdam.