personen

mr. Nicolaus Arnoldi Knock

geboren: 1759
overleden: 1794

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1780-1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 398.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 453.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1782 - 19-02-1785
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: afscheid van vergadering.