personen

Ulbo Aylva Rengers

geboren: 1726
overleden: 14-05-1787

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1756-1785.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 383.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 294 en II, 200.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1749 - 23-04-1752
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1752 - 1753
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1754 - 14-05-1756
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1758 - 21-04-1760
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1761 - 24-04-1764
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1764 - 30-09-1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Admiraliteit in Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-09-1764 - 12-03-1767
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Vervangt waarschijnlijk de overleden Johan Willem van der Haer.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-06-1767 - 13-05-1770
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...