personen

Arent van Haersma

geboren: ca. 1695
overleden: 16-09-1740

opmerkingen

Overig: mogelijk was hij ook nog gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland vanaf 1722, in plaats van zijn naam- en tijdgenoot (1700-1723, elders in deze database).
Was grietman van Achtkarspelen 1712-1740.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 112.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 211 en II, 143.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 19.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 357.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 04-06-1716 - 08-05-1719
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-05-1719 - 05-1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; mogelijk werd de functie bekleed door zijn naamgenoot (1700-1723).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1725 - 11-02-1728
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-04-1731 - 26-03-1734
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 02-1737 - 1740
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...