personen

jonkheer Georg Sigismund van Heemstra

Ook bekend als Georg Sigismund van Hiemstra.

geboren: 1702
overleden: 1782

lid Vroedschap van Bolsward (1733 - 1770).

opmerkingen

Overig: Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 geeft benoemingen door de stadhouder in de Admiraliteit van Friesland voor het kwartier der Steden in 1735 en 1747. Er werden echter geen commissiebrieven van de Staten-Generaal aangetroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 505.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 170 en II, 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-11-1737 - 30-04-1739
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-05-1740 - 17-05-1741
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-11-1743 - 23-05-1745
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-06-1750 - 30-03-1752
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1757 - 11-05-1758
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 30-05-1759 - 21-05-1760
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1760 - 01-11-1761
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-11-1763 - 20-06-1770
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie.