personen

Daniel Cornelisz. Maasbergen

geboren: 1663
overleden: 1723

lid Vroedschap van Edam (1694 - 1723).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1702 - 30-04-1704
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 12-05-1712 - 16-05-1714
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...