personen

Frederik van Inthiema

geboren: -
overleden: 1697

lid Vroedschap van Workum (1646 - 1697).

bron voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 34.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-05-1659 - 25-04-1662
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 25-07-1664 - 01-06-1667
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-07-1667 - 17-06-1668
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-07-1668 - 24-03-1669
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...