personen

Harrent Hendriksz. Fogel

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-06-1609 - 25-04-1610
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1614 - 06-05-1619
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.