personen

dr. Feijo Johan Winter

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Leeuwarden (1664 - 1701).

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 282-286.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-02-1673 - 02-05-1676
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...