personen

jonkheer Jean Louis Trip

Ook bekend als Trip van Zoudtlandt.

geboren: 23-07-1750 te Groningen
overleden: 07-07-1822 te Princenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 233.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 435.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 1059.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 148.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Brabant (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 11-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Rijn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1815
namens: Breda, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Brabant (1814-1861)
van: 1815 - 01-07-1819
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...