personen

mr. Pieter Vromans

geboren: 25-10-1745 te Leiden
overleden: 06-03-1825

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Vromans benoemd in het Departementaal Gerechtshof van de Delf, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bron voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 290.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-08-1795 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-)1-1803 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 06-03-1825
anderen met deze aanstelling...