personen

dr. Henrick ter Borch

geboren: 1634
overleden: 1680

lid Raad van Deventer (1675 - 1680).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 526.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-105.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 164.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1671 - 30-04-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 juni.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1675 - 1680
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.