personen

Herman Jan Roelinck

geboren: 1658
overleden: 03-1706

lid Raad van Zwolle (1687 - 1706).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 568.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 557-558.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-07-1691 - 11-11-1693
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming in de Staten-Generaal.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 19-10-1693 - 03-1706
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanstelling bij acte van stadhouder Willem III. Beëindiging waarschijnlijk door overlijden.