personen

mr. Ludovicus Ernestus Diert van Melissant

geboren: 1755
overleden: 1811

opmerkingen

Overig: op 25 mei 1799 werd Diert van Melissant benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van Texel, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 73.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 285.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 13-04-1795 - 31-05-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-05-1799 - 17-10-1801
namens: District Rotterdam-III
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 30-11-1801 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 20-04-1811
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.