personen

dr. Pieter Steyn

geboren: 1706
overleden: 11-11-1772

lid Vroedschap van Haarlem (1735 - 1749).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 129 en 29 (1975) 249.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 818.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1738 - 30-04-1741
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1743 - 02-05-1746
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 18-07-1749 - 11-11-1772
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 18-07-1749 - 11-11-1772
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Zitting uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland. Beëindigd door overlijden.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 18-07-1749 - 11-11-1772
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.