personen

Ewout Jacobsz. van der Dussen

geboren: 1574
overleden: 16-05-1653

lid Veertigraad van Delft (1604 - 1618). lid Veertigraad van Delft (1623 - 1653).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder (land onbekend).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1058.

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84 en 86.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 19.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1991) 111.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1608 - 30-04-1611
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1614 - 30-04-1617
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus 7 (1998) 19 geeft aanvangsjaar 1615.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1617 - 30-04-1620
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Volgens Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) tot 1619, echter bij resolutie van de Staten van Holland 2 februari 1619 voor een jaar gecontinueerd.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1628 - 30-04-1631
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1634 - 30-04-1637
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1640 - 30-04-1643
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...