personen

Martinus Valencijn

geboren: -
overleden: 14-02-1785

lid Raad van Kampen (1759 - 1784).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 693.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 322.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-05-1773 - 04-05-1774
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 29-04-1774 - 27-04-1775
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1777 - 30-04-1778
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-05-1783 - 23-05-1784
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...