personen

Sweder Scheele tot Weleveld

geboren: 1569
overleden: 28-05-1639

lid Ridderschap van Overijssel (1598 - ).

opmerkingen

Overig: werd in 1600 door de Staten van Overijssel gecommitteerd als gedeputeerde ter Staten-Generaal, maar compareerde niet (Resolutiƫn der Staten-Generaal 11 (1600-1601), bewerkt door N. Japikse (Den Haag 1941) 4, noot 5).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 358 (zie ook noot 1 op blz. 359)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1610 - 31-03-1611
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Deze functie wordt niet genoemd in Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 08-12-1612 - 16-09-1619
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering.