personen

Rutger van Haersolte tot Haerst

geboren: 1607
overleden: 21-12-1674

lid Ridderschap van Overijssel (1628 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 442.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1635 - 28-05-1639
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

In de resoluties van de Generaliteits-Rekenkamer wordt hij, bij de sessiename van opvolger Ripperda, onjuist 'Swier' genoemd.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1639 - 31-03-1645
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...