personen

Aper Herweijer

geboren: -
overleden: 15-09-1727

lid Raad van Kampen (1704 - 1721). lid Raad van Kampen (1724 - 1727).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 534 en 593.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 127.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1710 - 30-04-1711
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Van Heel (zie institutionele toelichting) geeft onjuiste aanvangsdatum 1 november 1709.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1717 - 31-10-1718
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1724 - 30-04-1726
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...