personen

jonkheer Frans Adriaan Bigot

geboren: ca. 1744
overleden: 20-10-1782

lid Vroedschap van IJlst (1777 - 1780). lid Vroedschap van Sneek (1780 - 1782).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 99.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1768 - 30-04-1770
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Kreeg per 1 mei 1769 eveneens commissie voor Westergo.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1771 - 1771
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Engels (zie institutionele toelichting) geeft hier, op basis van Bruinsma (idem), initialen 'J.F.A.', maar aangenomen wordt dat het hier om Frans Adriaan gaat. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1775 - 1776
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1776 - 1779
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-02-1780 - 17-04-1781
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-05-1781 - 20-10-1782
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.