personen

Dirk Cornelisz. Schaap

geboren: ca. 1545
overleden: 30-05-1632

lid Vroedschap van Gouda (1573 - 1632).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-09-1597 - 25-05-1599
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...