personen

Mattheus Augustijnsz. Steyn

Ook bekend als Mattheus Augustijnsz. Steyns.

geboren: 1539
overleden: 1606

lid Vroedschap van Haarlem ( - 1606).

opmerkingen

Vroedschap: aanvang vóór 1583.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 1 (1883) nr. 37, 1.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Waterlands archief Oud archief Purmerend, inv. nr. 94b, resoluties van de vroedschap van Purmerend 1584-1608, 10 februari 1606.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-09-1597 - 1606
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.