personen

Julius Schelto van Aitzema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-05-1688 - 24-09-1690
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1690 - 30-04-1691
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 21-04-1693 - 04-05-1694
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft voor de periode 1692-1692 benoeming van 'J. van Heemstra'. Aitzema opgenomen op basis van de 'Naamlyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter admiraliteit (zie institutionele toelichting).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1696 - 1697
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1697 - 31-10-1698
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Het is onzeker dat deze functie bij deze persoon hoort; Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2585 (zie institutionele toelichting) geeft geen voornamen.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-05-1701 - 09-05-1704
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-11-1708 - 12-05-1710
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-05-1712 - 11-07-1714
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.