personen

Elbert Dirksz. Langewagen

geboren: -
overleden: 12-07-1664

lid Vroedschap van Hoorn (1648 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 119, f. 168v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 13-02-1654 - 28-04-1655
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 06-01-1656 - 22-04-1657
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot burgemeester van Hoorn.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-05-1659 - 15-05-1661
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 27-03-1663 - 12-04-1664
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.