personen

Andreas Hulshout

geboren: 1680
overleden: 29-08-1738

lid Vroedschap van Schiedam (1718 - 1738).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 30.

Strzelczyk, S.W.R., Schiedamse regenten 1710-1740 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1983) Bijlage 8: personenregister

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1732 - 30-04-1734
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...