personen

jonkheer Jasper van Poelgeest

Ook bekend als Kasper van Poelgeest.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft onjuist jaar van overlijden 1597; de resoluties van de Admiraliteit op de Maze vermelden tot en met 1604 in de presentielijsten. Dat het in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek om een ander, gelijknamig persoon zou gaan is onwaarschijnlijk, omdat de functie van gecommitteerde in genoemde admiraliteit wordt vermeld.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 523.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-09-1597 - 11-10-1604
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 18-05-1601 - 15-05-1606
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Einddatum gebaseerd op aanvang opvolger; mogelijk eerder door overlijden.