personen

Carel Hendrik comte (empire) Ver Huell

heer van Kemnade.

Ook bekend als Verhuell, Graaf van Sevenaer..

geboren: 1764
overleden: 1845

opmerkingen

Adelstitels: graaf van Sevenaer 1810, comte 1811.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 45.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 49.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1287.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 63.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 46.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat voor de Zaken der Marine
van: 20-05-1805 - 09-06-1806
anderen met deze aanstelling...

Verhuell aanvaardde deze post op 16 september 1805.

functie: minister
instelling: Ministerie van Marine
van: 05-06-1806 - 01-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-général des Côtes de la Mer du Nord
instelling: Ministère de la Marine et des Colonies
van: 1812 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...