personen

mr. Johan Abraham van Schuurman

Ook bekend als Johan Abraham Schuirmans.

geboren: 1655
overleden: 03-06-1731

lid Vroedschap van IJlst ( - ).

opmerkingen

Overig: werd benoemd tot ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal voor het kwartier der Steden met ingang van 1 november 1731, maar overleed voor hij zitting kon nemen.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 86.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-04-1681 - 12-05-1683
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1689 - 30-04-1691
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft voorletter 'A'. De enig bekende persoon met deze voorletter die bestuurlijk actief was, was Abraham van Schuurman (de vader van Johan Abraham). Gezien zijn geboortejaar 1595 is het onwaarschijnlijk dat hij in 1689 nog leefde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-11-1698 - 17-12-1699
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1699 - 30-04-1700
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de stadhouder van Friesland op 18 november.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-08-1702 - 01-11-1703
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-05-1706 - 04-05-1707
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-05-1707 - 01-05-1712
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. nr. 361 (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1706 en voornaam 'Abraham'.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1712 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar mogelijk 1713.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-07-1714 - 15-05-1715
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1716 - 05-11-1717
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1718 - 30-04-1721
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-11-1723 - 20-05-1726
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-04-1726 - 30-04-1727
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. Aanvangsdatum: benoeming door de stadhouder. Volgt de overleden Portz op.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1727 - 1728
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-05-1728 - 11-11-1729
namens: Steden, IJlst
anderen met deze aanstelling...