personen

dr. Johan Deym

geboren: -
overleden: 1732

lid Vroedschap van Den Briel (1714 - 1732).

opmerkingen

Persoonsgegevens: is mogelijk identiek met de Johannes Deijm uit Hellevoetsluis in Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 798, inschrijving als 21-jarige op 14 juni 1707.

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 3 en 112.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1724 - 30-04-1726
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...