personen

dr. Mattheus Steyn

geboren: 1619
overleden: 1680

lid Vroedschap van Haarlem (1642 - 1680).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 111.

Scheffer, J.H., Genealogie van het geslacht Steyn (Rotterdam 1879)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1652 - 12-1652
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot ontvanger van de gemenelandsmiddelen Haarlem (Nationaal Archief, Handschriften, inv. nr. 815 Alphabetisch register, 54).