personen

jonkheer mr. Albertus van Harinxma thoe Slooten

geboren: 08-07-1765 te Leeuwarden
overleden: 24-04-1816 te Holwerd

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 152 en II, 94.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 183.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 329.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1789 - 11-02-1791
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 24-04-1816
namens: Westdongeradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...