personen

Jacob Meindertsz. Groot

geboren: -
overleden: 09-1634

lid Vroedschap van Alkmaar (1620 - 1634).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 13.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-02-1631 - 06-02-1633
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...