personen

mr. Ernst Willem van Wijdenbrugh

geboren: -
overleden: 09-1788

opmerkingen

Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1765-1779.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 312.

Haagsma, S., Lijst van ambtenaren en beambten bij het collegie ter admiraliteyt in Vrieslandt (1899; handschrift 9360 in bibliotheek Tresoar ) 2.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 91 (1974) 231.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-04-1755 - 25-04-1758
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-05-1762 - 09-1788
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 14-02-1766 - 16-02-1767
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...